Φάσεις Διαγωνισμού

Α' Φάση 36ου ΠΔΠ
Aποτελέσματα Α Φάσης
B' Φάση 36ου ΠΔΠ
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Γ' Φάση 36ου ΠΔΠ
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γ Φάσης