ΒΡΑΒΕΙΑ

31ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βραβεία


  • Σύμφωνα με το Νόμο 3194/03,  οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείων, που έχουν διακριθεί στη Διεθνή και τη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

    Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 3194/2003, αριθμός ΦΕΚ 267, τεύχος πρώτο, της 20ης Νοεμβρίου 2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α'/20.11.2003), άρθρο 8, παράγραφος 4η:
  1. Κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, έχουν διακριθεί στην Βαλκανική ή την Διεθνή Ολυμπιάδα, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (Χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης.

  2. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και για τους κατόχους Γ τάξης ΕΠΑΛ, που έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής για την εγγραφή τους σε τμήματα ΤΕΙ.

  3. Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση.

  4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

    Συμπληρωματικά του παραπάνω και δεδομένου των αλλαγών που έγιναν στο σύστημα πρόσβασης των τελειοφοίτων της δ.ε. στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4342/2015 ρυθμίζεται και το θέμα που αφορά τους αποφοίτους της Θετικής κατεύθυνσης που εξετάζονται στο μάθημα της πληροφορικής μόνο ενδοσχολικά.

  • Πέραν των παραπάνω η ΕΠΥ αλλά και οι χορηγοί του διαγωνισμού βραβεύουν τους νικητές του ΠΔΠ (1ος, 2ος, 3ος, 4ος) με ηθικές αμοιβές και υλικές (σε είδη σχετικά με τους Η/Υ και την Πληροφορική).