ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 35oυ ΠΔΠ

36ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΡΓΟΥ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


Διαβάστε τον κανονισμό (Μορφή PDF)

Για κάθε θέμα σχετικό με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη:

Γραμματεία ΕΠΥ Σπύρου Τρικούπη 20, 106 82 Αθήνα Τηλ. 215 5051398
Ιστοσελίδα: www.epy.gr ή www.pdp.gr
E-mail: epy@epy.gr ή info@pdp.gr

Για τεχνικά θέματα μόνο κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση e-mail: system@pdp.gr